Clearing and cleaning a house in Kings Lynn

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

The house has been empty for many years and we need someone to clear old items and cleaning and scrap the old wall papers off the wall

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
United Kingdom

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online