Đã đóng

Help with Recruitment

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2697 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

We are seeking a NURSE RECRUITER to join our team! You will perform activities in human resources from recruiting new hires to retaining existing hires.

Responsibilities:

Screen, recruit, and interview potential employees

Search multiple job boards for potential candidates

Email, call or text candidates to build relationships

Relay necessary information to creditaling department in order to get nurses submitted

Accurately maintain employee files and organizes within online database

Qualifications:

Have a network of nurses ready to apply and work per diem

Previous experience recruiting, or other related fields

Knowledge of nursing specialties

Ability to build rapport with all employees

Strong organizational skills

Excellent written and verbal communication skills

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online