Còn mở

Need someone to help me out teaching and guiding for interviews for IBM Web Sphere Admin

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $205 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

Hi,

i am looking for some one who can train and guidance for End- End IBM web sphere Admin responsibilities in different platforms. please leave a message for more details

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online