Còn mở

interior design

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $1844 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$240 - $2000 HKD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

location: hong kong

size: 436 square feet

design style: japanese

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online