Đã hoàn thành

Architecture mock-up

Dự án này đã kết thúc thành công bởi chikuv với giá €133 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hi, i have two 3D renderings that need some "live" in it. I attached 2 examples that i like. I doesn't has to be very realistic. more a little bit dreaming. The project is a nursing home.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online