Đã hoàn thành

Birthday cartoon caricature book

Dự án này đã kết thúc thành công bởi abudaby với giá $100 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I want to create a story cartoon as a way to present my Mothers birthday present to her. It is a trip to America to see her favourite singer and I'd like to have it made into a little story book as a unique present

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online