Đã đóng

Illustrate Fantasy Book

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £365 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

I'm currently writing a fantasy/adventure book aimed primarily at young adults. The book is on target to be completed within approximately the next month. I'd like to receive some quotes for illustrations for inside the book and also for the front cover. Please note that this is currently an unfinished project and I am only asking for quotes. I will need approximately fifteen to twenty illustrations (one per chapter) and the front cover. Please contact me for more details or to express interest in the project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online