Đã hoàn thành

Illustrate "How to pictures" showing product functions

Dự án này đã kết thúc thành công bởi abudaby với giá $35 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Our company specialises in the design and creation of breastfeeding dresses and tops. We are seeking the assistance of a talented illustrator to create "how to use our garments" illustrations for 7 different styles.

Example image shown. This is only a picture and needs to be illustrated.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online