Còn mở

Illustrate Something - 20/04/2017 16:15 EDT

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $99 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

Illustrate a step-by-step process of how to use grilling planks. We are looking for simple illustrations (not watercolor).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online