Đã hoàn thành

Illustrate a logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Santofx với giá $50 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I require a simple sequence of 4 illustrations to show the 4 main uses of my product. I am wanting something very similar to the attached image, which you can base this project on. However this is from another company, so I want it similar, but need it to be different so it isn't directly copied.

The 4 images/ uses I require illustrated are:

Nursing Cover

Pram/ Car seat cover

Infinity Scarf

Shopping Trolley Cover

With the titles;

'Nursing Cover'

'Pram/ Car Seat Cover'

'Infinity Scarf'

'Shopping Trolley Cover'

given under each illustration as shown in the image attached.

Then I require the wording:

'The HUSH Baby Cover Does It ALL'

(Similar to the font in the attached image)Above the sequence of illustrations

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online