Đã đóng

Illustrate on photo of underwear model

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $953 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I will give you some photos of fashion model. These models only wear underwears. I need you to illustrate some clothes on them. They could be jackets\coats\trousers or something else. What you need to do is to draw some clothes on these underwear models

But those clothes you draw are not perfectly suitable for these models. They may be too tight. They may be broken. Anyway, those clothes you draw make these models uncomfortable.

What I want to express is that wearing clothes makes you uncomfortable.

If you want to win this project, please give me at least one example of what I need(your illustration).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online