Illustrate on photo of underwear model

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 61

Mô Tả Dự Án

I will give you some photos of fashion model. These models only wear underwears. I need you to illustrate some clothes on them. They could be jackets\coats\trousers or something else. What you need to do is to draw some clothes on these underwear models

But those clothes you draw are not perfectly suitable for these models. They may be too tight. They may be broken. Anyway, those clothes you draw make these models uncomfortable.

What I want to express is that wearing clothes makes you uncomfortable.

If you want to win this project, please give me at least one example of what I need(your illustration).

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online