Đã hoàn thành

Illustration Project for pureprofession

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pureprofession với giá $15 USD / hour trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Create a vector illustration from a photo I'll provide. Please do not bid unless you are pureprofession.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online