Đã hoàn thành

Need Digital Caricatures for a Healthcare startup

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TirthaBiswas với giá ₹1550 INR trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Need to create some quick minimal caricatures. You should be proficient in digital sketching.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online