Đã đóng

100 PAGES = $30 REDESIGN

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

U NEED TO REDESIGN IN PDF FOR 100 PAGES = $30 REDESIGN. DONT BID IF U CANNOT DO . JOB NEED TO GET DONE BY TODAY

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online