Đã hoàn thành

Project for The12 #02

Được trao cho:

the12

Hello. Its me :) I have to write at least 100 characters so I'm writing,[login to view URL] regards

$25 USD trong 5 ngày
(57 Đánh Giá)
5.8

6 freelancer đang chào giá trung bình $24 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(35 Nhận xét)
5.3
$25 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.8
graphicsinsect

Please visit our portfolio in the provided link, https://www.freelancer.com/u/graphicsinsect.html Please visit our portfolio in the provided link, https://www.freelancer.com/u/graphicsinsect.html Please visit o Thêm

$15 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
$25 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.3
dezinerinsect

Please visit our portfolio https://www.freelancer.com/u/dezinerinsect.htmlPlease visit our portfolioPlease visit our portfolio https://www.freelancer.com/u/dezinerinsect.htmlPlease visit our portfolioPlease visit our Thêm

$25 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0