Đã hoàn thành

World War 2 Icon set

Dự án này đã kết thúc thành công bởi salmaumar1977 với giá $85 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I am creating a WW2 board game and I need the following 200x200 multi-color pixel graphic/icons:

2 US infantry (2 soldiers in different poses next to each other)

2 German infantry (2 soldiers in different poses next to each other)

2 British infantry (2 soldiers in different poses next to each other)

1 side view of an M4 Sherman tank

1 side view of a Tiger I tank.

1 side view of a Cromwell tank.

The design feel is NOT photo quality but more line art, but with appropriate colors (green for US troops, gray/black for German troops, light brown British troops, etc.)

Final files need to be done in layers so I can open and use them in GIMP.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online