Đã đóng

akbar padamsee painting techniques,awards, painting skills and by centuries awards and changes

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹29636 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Building Architecture, Caricature & Cartoons, Illustration and Painting. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹12500 - ₹37500 INR. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online