Đóng

3 different sizes cartoon packages

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $47 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Searching for someone who is specialized in cartoonish HD pictures.

3 Images (all 1080x1080) of 3 different sizes gifts.

- Small (1 gift)

- Medium (Some gifts)

- Large (Big amount of gifts)

I need this image for at my website where I sell 3 types of services (small, medium and large packages, small package is cheapest and large package most expensive).

I have a small budget, so I'm searching for someone who could deliver decent work for not too high prices.

An example of the packages (not illustrated): [url removed, login to view]

The illustration needs to be done in 2 days and may be used for a commercial website.

Illustration needs a funny style.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online