Đã hoàn thành

drawings, illustration, for fashion

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tarikchraiti với giá €20 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Hi.

I need somebody who can paint people like real.

I need people and produkts drawn.

It is for a fashion label.

I would like to see your portfolio to get a idea of you style.

make a bid for one fashion picture Hand drawn (Illustrator would work also) (one fotomodel dressed up)

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online