Đã hoàn thành

I would like to hire a Caricature & Cartoon Artist

Dự án này đã kết thúc thành công bởi thedesignertec với giá R$125 BRL trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$30 - R$90 BRL
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I would like a caricature illustration for doing my team caricatures. I will use in staff website. I would like that the caricature should be like personalitty characteristics like a logician, campaigner, vistuoso like in 16personalities website but with my and my team face.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online