Đã hoàn thành

CREATE 6 SIMPLE CARTOON 2D CHARACTER ILLUSTRATIONS

Dự án này đã kết thúc thành công bởi diegok với giá $80 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $80 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Your Brief :

CREATE 6 SIMPLE CARTOON 2D CHARACTER ILLUSTRATIONS:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Each character sheet will incorporate a logo which we will supply for you.

- Scientist with a clipboard.

- Scriptwriter at a desk with piles of scripts either side.

- Storyboard Artist - drawing on a drawing board.

- Voice Over Artist Talking into a microphone in a studio.

- Animator working on computer, showing cartoons on screen.

- Delivery Man handing film reels to client - show clients hand only.

Have supplied a style guide sheet of how these characters must appear.

More work for the right person.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online