Đã đóng

Childrens book - open to bidding

Dự án này đã được trao cho nextgenexperts với giá $250 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 SGD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

Hello, I'm looking for someone to draw 6 pages for my book do you have any more images I can review please?

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online