Đã đóng

Create a gif animation from an existing image

Dự án này đã được trao cho electrolime với giá $83 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Need help in creating gif animation similar to this

[url removed, login to view]

I have the design, just need someone to turn it to gif,

But I need it fast, so let me know if you can start working now.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online