Đã đóng

Drawings for book

Dự án này đã được trao cho abudaby với giá $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

I've written a series of easy to read books for children. Each book is 16 pages. I need 8 simple illustrations for each book. We can start with 1 book and then we can go from there. It has to be a similar style to the attached file but with some colours.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online