Đã đóng

Hire an Animator

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £7401 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£5000 - £10000 GBP
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

We are looking for experienced medical animator / illustrator for our project.

Normal anatomy of the respiratory system and its working physiology at the gross anatomical and microscopic levels.

Explanation of the the Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD) Anatomical changes from the normal lungs, pathophysiological process that lead to normal lungs becoming COPD.

How COPD exacerbation looks on the anatomical and physiological levels.

Medications used to treat COPD and how they work at the physiological level.

Develop a VR gaming experience to to teach people with COPD their condition and how to manage their conditions.

You will be working closely with a group of clinicians and a group of patients living with COPD.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online