Hire an Illustrator

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

Bonju is a green smoothie business in Switzerland (check out [url removed, login to view]).

We are looking for a designer/illustrator/photographer to create an image of our smoothie bottles with ingredients inside (not blended). cf. reference image.

We would need advice on how best to create this imagery, to start for one juice - Lucious Life.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online