Đã đóng

Hire an Illustrator

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €97 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

Bonju is a green smoothie business in Switzerland (check out [url removed, login to view]).

We are looking for a designer/illustrator/photographer to create an image of our smoothie bottles with ingredients inside (not blended). cf. reference image.

We would need advice on how best to create this imagery, to start for one juice - Lucious Life.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online