Đã đóng

Illustrate Children books

Dự án này đã nhận được 42 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
42
Mô tả dự án

I am looking for someone who can continue doing the images for a book. This means that you must be able to duplicate the main characters of the book. You will be required to do full detailed images with background in full color with a 3D feel. There are 18 pages left to design in this book. I may request up to 22 images. You must be able to provide a sample image before being hired. Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online