Illustrating a mature-themed comic story (#10)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 37

Mô Tả Dự Án

I need someone to illustrate a MATURE-THEMED comic about the impacts of drug addiction (or similar topic).

I already have comic scripts, examples and basic character descriptions.

ILLUSTRATIONS ONLY, I will add speech bubbles and narratives.

Most I can pay is $25 for b/w and $40 for color - per page, SO KEEP THAT IN MIND BEFORE YOU BID. This particular story will be 3 - 5 pages long.

Good luck, I await your fantastic proposals!!!

PLEASE ONLY RESPOND IF YOU HAVE COMIC BOOK STYLE ILLUSTRATIONS IN YOUR PORTFOLIO.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online