Đã hoàn thành

Quick Adobe Illustrator File Preparation (5 minutes of work)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Creativepluz với giá $2 USD / hour trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $4 USD / hour
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Just prepare file for print, literally 5 minutes of work. Will have regular work if you do this well!

Thanks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online