adult art for further animation (full time) - for Diego

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Need a full time artist to work for the project (so if you can work only over weekends, this will not gonna work) for making adult content for video game. IMPORTANT: style is similar to this, including aliens & furry: [url removed, login to view]

This project is for initial first task, requirements are at the file attached.

Every artist who can handle to make at list good scene draft (described at task) will get either this project a

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online