book cover

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £250 - £750 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 149

Mô Tả Dự Án

I'm looking for an illustrator to create either a book cover or an illustration that can be used in a book cover - for a children's novel I have written and which I am hoping to sell as an ebook. The book is about two ordinary children who find themselves on a brand new space hotel and then go on an adventure around the Universe with an artificially intelligent crew member from the hotel, visiting several Earth-like planets.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online