Đã đóng

book cover

Dự án này đã được trao cho EvgenijaB với giá £250 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
148
Mô tả dự án

I'm looking for an illustrator to create either a book cover or an illustration that can be used in a book cover - for a children's novel I have written and which I am hoping to sell as an ebook. The book is about two ordinary children who find themselves on a brand new space hotel and then go on an adventure around the Universe with an artificially intelligent crew member from the hotel, visiting several Earth-like planets.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online