Đã đóng

illustrator children book

Dự án này đã nhận được 68 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $526 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I am looking for someone to illustrate 25 pages for my children's book. It is a fiction book that has two characters. They are ants. The illustrator must also draw scenery and background, and the illustrations need to be in full color. Lastly, the illustrations need to be put into a source file so that I can use them to upload them to my eBook and paperback book files. Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online