Đã đóng

I would like to hire an Animator

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £187 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I seek an artist to re-draw a image. The image is a real photo, that I would like to be drawn into a sketch, with the two main protagonist the central figures of the image and the rest of the 'crowd' of people barely seen and faded out. I want the image to be in black and white, and the two protagonist to be drawn with a cool outlook which is fresh, fun and comic like. There is no deadline at this given time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online