I would like to hire an Animator

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 39

Mô Tả Dự Án

I seek an artist to re-draw a image. The image is a real photo, that I would like to be drawn into a sketch, with the two main protagonist the central figures of the image and the rest of the 'crowd' of people barely seen and faded out. I want the image to be in black and white, and the two protagonist to be drawn with a cool outlook which is fresh, fun and comic like. There is no deadline at this given time.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online