I would like to hire an Animator

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £20 - £250 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

In Deep is a video game developed by pagie_ games. It is a 2D pixelated side-scroller, much like Starbound or Terraria. pagie_ games needs an pixel artist/animator to create sprites, backgrounds and landscapes for In Deep. The game is expected to be launched in late May, so the graphics should be done in a couple months.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online