Đã đóng

I would like to hire an Animator

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £419 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

In Deep is a video game developed by pagie_ games. It is a 2D pixelated side-scroller, much like Starbound or Terraria. pagie_ games needs an pixel artist/animator to create sprites, backgrounds and landscapes for In Deep. The game is expected to be launched in late May, so the graphics should be done in a couple months.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online