Đã đóng

I would like to hire an Animator

Dự án này đã nhận được 61 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1048 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 NZD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Short 2d technical animation

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online