Đóng

I would like to hire an Animator

Dự án này đã được trao cho ProxyOne với giá $400 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

10-12 second high quality 3D animation. Will be used as a website intro, might be used in video.

Description -

Backdrop of darkness with foreground of lighted sand. Out of the darkness slowly steps a black spider - stopping with just the front half of the spider in the light, the latter half shrouded by darkness. A wind blows across the sand in front of the spider and reveals the word "Unktomee" written in the sand. Still frame for at least the last few seconds.

Spider needs to be as realistic. Not hairy like a tarantula, more sleek like a Black Widow - but no actual markings. The spider should be the main focus, and should be close to the "camera".

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online