Đã đóng

I would like to hire an Animator

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $233 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

i want to make a youtube intro (about 4-6 seclong) the Idea would be nice animated version of my head on the Doom main charter bust in through a door and then my friend Marlon would saw his catch phrase and then i would be like is that you Marlon then he would enter onto the screen at the bottom right corner like he is scared then I would say in a loud voice SHUTUP.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online