Đã đóng

I would like to hire an Artist

Dự án này đã nhận được 58 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $173 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

I have three sons with three nicknames - 'Ducky' 'Barn dog' and 'Eddie spaghetti'. For my husbands 40th I would like to get a piece of art with a duck, a dog, and a plate of spaghetti in it. I am open to suggestions as to how it is done. I love charcoal drawings, and also pop art type stuff, but am open to any suggestions. Ideally would have it by September, I am in Canberra. I would like it quite big, something like 60cm x 70cm, and although I ticked the $30 - $250 box, I'd be willing to go higher for the right thing. Thanks, Ali

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online