Đã đóng

I would like to hire an Artist

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $118 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I'm looking for a digital artist to create artwork for several theatrical backdrops. The style and vibe of the backdrop needed for each show may differ. I would need to own the rights to the image for use as a backdrop. I only need the artwork for the dimensions specified (usually 18'-20'Hx40'W, but they may differ) the artwork would need to be printed large scale to these dimensions, so the artwork would need to be created at a high resolution.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online