Đã đóng

I would like to hire an Artist

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $26 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I am looking for someone to design a picture for me. I need a picture of an animated "house making it rain money." I will need it to be in HD and very bright in color. I want to see greens for grass and Carolina Blue for the sky.

Message me back with any ideas that you have. I will not pay until I approve.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online