Đã đóng

I would like to hire an Illustrator

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $105 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

My 4 year old son has 3 imaginary "super hero" characters he has dreamed up. I'd really like to get someone to bring them to life a bit more by getting a drawing done of them.

The style we are looking for is something a bit like the "gorillaz" songs videos, or the Guardians of the galaxy (see image attached).

I would like to see a sample drawing by any potential artists first.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online