Đã đóng

I would like to hire an Illustrator

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $121 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

The project that im working on is comic book style labels. I work for a company the manufactures and distributes Ejuice. The labels on there bottle are really awesome. So i came up with a different idea for some new labels which is comic book style labels. With a made up hero ovecourse, but maybe a scene out of a book or just a comic book cover. Im open to suggestions but i am looking for an artist who can really think outside of the box and make this crazy comic book label idea a reality.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online