Đã đóng

I would like to hire an Illustrator

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $80 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

I need a vector black and white illustration made from a supplied photo. The photo is 5" x 7" and vector illustration needs to be a simplified, posterized image of the photo so it can be applied as a one color wall graphic at 8.5 ft x 10 ft.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online