Đã đóng

I would like to hire an Illustrator

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £40 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

The project is to create a number of information boards for tourism to do with cider production process in keeping with the current brand, also to develop labels for products. We also would like animal illustrations which we would like to incorporate into the designs.

Requirements - I will need to go through images of previous work to identify your design style, i have a style i want in my mind but not so easy to put on paper.

I would prefer someone based in the UK as that is where we are based.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online