Đã đóng

I would like to hire an Illustrator

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £392 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Hi,

I have a back wall on the house which I would like to have a grafitti / art mural on. I really like the 'bumblebee' artist who has children in the art. I have a 6 year old daughter and a dog and would like something that included them in some way. If you have thoughts on this please get in touch

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online