Đã đóng

I would like to hire an Illustrator

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $217 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

I need some illustrations for a children's book I am writing. Cover & maybe 8 other illustrations.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online