Đã đóng

Book typesetting

Dự án này đã được trao cho Yamnuska với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am looking for an InDesign pro to take over a project that was formatted and then sent to CreateSpace who said the margins were too small. Unfortunately the margins can't be increased without messing up the layout in various places.

Need someone to fix any formatting issues and ensure that I get a print-ready file that CreateSpace will accept. Attached is the PDF so you can see what type of errors (such as the word “THEM” on the TOC page) arise when you change the margin. Can also supply you wish a link to the original INDD (CC 2017) file before the margins were changed.

Please let me know price and turnaround time. Thank you.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online