Đã đóng

Create a 1-page dynamic PDF form

Dự án này đã được trao cho idesignwork với giá €80 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Hello,

we are looking for someone who is capable of creating a 1-page dynamic PDF. It should be ready to get filled out, then some content shall be clickable and in the end the PDF should be able to be sent to the recipient via e-mail.

Kind regards,

Philip Fimmen

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online