Đã đóng

Create professional form for printing

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $80 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Convert word document to a professional forms - 4 x A4 pages

Finished product in desktop PDF plus a print ready version.

Need to add colour, highlighting , images ( supplied) , page numbers, product will be reviewed ( up to 3 times) and then changes done as directed.

Professional work expected- provide examples of similar work. Work is to be private and confidential.

Below is a sample of the word doc and a finished product

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online