Create professional form for printing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

Convert word document to a professional forms - 4 x A4 pages

Finished product in desktop PDF plus a print ready version.

Need to add colour, highlighting , images ( supplied) , page numbers, product will be reviewed ( up to 3 times) and then changes done as directed.

Professional work expected- provide examples of similar work. Work is to be private and confidential.

Below is a sample of the word doc and a finished product

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online