Đã đóng

Insert Editable Text Fields into a PDF document

Dự án này đã được trao cho Shekharmine với giá $200 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

We have 12 x Agreements in PDF format , Each agreement consist of 3 pages of Editable Text fields to be entered. Require Freelancer to insert Text Field Boxes in each agreement (12 Agreements) . Can you please provide Quote , Time Frame and Experience.

If you have any questions feel free to contact me

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online